boomerhond.nl zal niet gaan bemiddelen, en is ook niet aansprakelijk voor de herplaatsingen
DAGJE WEG ZONDER
HOND?
Als u besluit om lid te worden van boomerhond.nl, kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om een oproep te plaatsen voor de hondencrèche.
Dit houdt in dat u met een gerust hart een dagje weg kunt als u in contact bent gekomen met een ander lid van boomerhond.nl. De werkwijze is als volgt. U meldt zich met uw hond aan als lid van boomerhond.nl, dan kunt u al van heel veel voordelen profiteren. Wanneer u dan een oproep plaatst bij de hondencrèche geeft u aan voor welke datum en welke tijd u opvang voor uw boomertje zou moeten hebben.
Dan hopen wij natuurlijk dat een van onze leden reageert, en dat u,
op uw beurt heel tevreden een volgende keer misschien eens op
een oproepje van een ander lid van boomerhond.nl reageert.
Dit is een zelfhulptraject, waarbij boomerhond.nl niet zal bemiddelen,
en dat geldt ook voor de vakantie opvang.
Wanneer ieder zich netjes aan de regels
houdt kan alles op een prettige manier,
en met gesloten beurs gebeuren.
Heeft u vragen dan kunt u mailen
of even bellen met Willy 06-24978872.