GROOMERS: HET VAKBLAD VOOR HONDENTRIMSTERS
Gepubliceerd in het april nummer 2007. Het eerste redaktionele stuk over boomerhond.nl !!