HERPLAATSING
Beste boomer liefhebbers !!!

Afgelopen vrijdag 26 oktober jl. heeft boomerhond.nl
een oproep gedaan aan jullie om  uit te zien naar een
goed en nieuw tehuis voor Noeska!!

Wij kunnen jullie melden dat Noeska inmiddels een
nieuw thuis heeft gevonden!!!!

Ze woont nu in Amsterdam in een gezin, met een kind
en een oude herdershond van 10 jaar.

Wij zijn heel blij dat deze herplaatsing op zo’n korte
termijn is gelukt, en hopelijk kan Noeska nu de rest
van haar verdere leven hier binnen dit gezin blijven.

Mocht er wederom een aanmelding komen dan laten
wij op dezelfde manier weer van ons horen.


NOESKA